Disclaimer


Deze website is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Het (her)ontwikkelen van een bouwplan is echter een voortdurend proces, waarbij naarmate dit proces vordert steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt.

Uitdrukkelijk wijzen wij erop dat deze website geen juridische werking heeft. Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend. De website vormt geen onderdeel van nader overeen te komen contractstukken.
Wijzigingen in maatvoering, materiaalkeuze en de situatie rondom Tuin van Noord die tijdens de verdere ontwikkeling van het bouwplan noodzakelijk zijn of gewenst blijken, evenals wijzigingen ter voldoening aan eisen en voorschriften van de overheid en/of nutsbedrijven en haar consequenties, worden nadrukkelijk voorbehouden.

De cijfers, tekeningen en impressies op deze website zijn enkel bedoeld om een indruk te geven van het bouwplan. Ze vormen geen onderdeel van uw contractstukken en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor eventuele (toekomstige) wijzigingen kan de ontwikkelcombinatie Tuin van Noord geen verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid aanvaarden.